DELA

Biskoparna lättar på restriktioner i kyrkan

Gudstjänster med nattvard och konfirmationsläger kan hållas i början av juni. Det meddelar biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Gudstjänst med nattvard, med en församling på högst 50 personer närvarande i kyrkan, kan hållas från början av juni. Också konfirmand- och annan lägerverksamhet kan återgå till det normala så länge man beaktar begränsningen på 50 personer och deltagarnas säkerhet. Det meddelar biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland efter sitt möte om hur man stegvis avvecklar coronarestriktionerna.

”Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser som behövs under undantagstillståndet” skriver Kyrklig tidningstjänst i ett pressmeddelande.

Högst 50

Vid alla kyrkliga förrättningar och vid övriga sammankomster i församlingen ska man följa rekommendationen om att högst 50 personer får delta.

I anvisningarna betonar biskoparna vikten av fysiskt avstånd och att ge anvisningar om noggrann hygien. På detta sätt vill man trygga deltagarnas säkerhet.

”Biskoparna uppmanar församlingarna att ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.”

I anvisningarna påminner man också om att ”församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten och verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.”