DELA

Bilverkstäder får återbesikta

En brändöbo har skrivit till landskapsregeringen med en undran om det är möjligt att utlokalisera bilbesiktningen till Brändö kommun så att invånarna ska slippa tidskrävande färjturer till fasta Åland.
Landskapsregeringen meddelar genom lantrådet Roger Nordlund (c) att i de fall där motorfordonsbyrån inte kunnat godkänna fordonet vid besiktningen och ägaren ska avhjälpa bristerna och inom en viss tid föra fordonet till eftergranskning kan en bilverkstad utföra kontrollen.
Verkstaden skickar efter kontrollen ett intyg på att fordonet uppfyller de krav motorfordonsbyrån ställt. Det är motorfordonsbyrån tar ställning till en verkstads anhållan om att fungera som instans som utför återbesiktning av bilar som inte klarat den årliga kontrollbesiktningen, skriver landskapsregeringen. (as)