DELA

Besked väntas snart om skärgårdsprojekt

Hur ska det bli med Företagsam skärgård i framtiden? Lis Karlsson, som är en av de två projektledarna, väntar på besked om vad som händer med hennes arbete efter den 1 november. Just nu vet hon ingenting om framtiden.
– Det är svårt när det gäller vår medverkan i exempelvis broschyren för Arbeta och bo på Åland. Ska vi vara med eller inte?
Olika besked har, enligt henne, hörts från landskapsregeringen.
Sedan 1 april i år drivs Företagsam skärgård som en förening.
Före dess var Företagsam skärgård ett EU-projekt från 2005 till sista mars i år. Det framgår av en slutrapport, som blev klar i våras, men först nu skickats ut till massmedierna.
Camilla Wahlsten, har slutat. Hon hade sitt fasta kontor i Kumlinge och Lis Karlsson i Föglö. Projektet hade tre grundidéer, att ge råd till företagare, att höja kompetensen samt information om skärgården.
Några siffror i rapporten:
500 timmar personlig rådgivning har Företagsam skärgård stått för.
22 företag har under denna tid etablerat sig i skärgården.
17,75 nya heltidsarbetsplatser har skapats.
13 studiebesök och seminarier arrangerades. (ka-f)