DELA

Avgiftsfritt dagisår fortsätter i Kumlinge

Försöket med ett avgiftsfritt första år för barn i barnomsorgen i Kumlinge fortsätter
Socialnämndens förslag var att förlänga försöket med ett avgiftsfritt första år men kommunstyrelsen var av annan åsikt. Anledningen var dels att styrelsen sett att försöket inte lett till inflyttning av barnfamiljer vilket var det primära syftet med försöket och dels att en förlängning av försöket skulle gå emot kommunens princip att hellre höja avgifter framom skattesatser. Styrelsen menade också att ett avgiftsfritt första år i barnomsorgen stöder barnfamiljer på ett extraordinärt sätt framför andra grupper, vilket inte är rättvist.
Kommunfullmäktige bestämde dock att det avgiftsfria första året i barnomsorgen ska fortsätta enligt socialnämndens förslag.
Fullmäktige anser att åtgärden kan bidra till att kommunen framstår som en attraktiv boplats för barnfamiljer i ett läge då kommunen behöver mer barnfamiljer som invånare. (ml)