DELA

Avbrutet samarbete kostar 30 000 per år

FINSTRÖM. Kommunens budget för år 2015 börjar ta form. Enligt kommundirektör Niklas Oriander satsar man på en så kallad nollbudget, det vill säga att driftskostnaderna förblir desamma som i år. Ett bekymmer för kommunen att lösa innan budgeten fastslås, är de pengar som man förlorar i och med att Geta har avbrutit samarbetet inom byggnadsinspektionen. Eftersom Finström har sålt tjänsten till Geta, försvinner nu en viktig intäktspost.
– Vi förlorar ungefär 30 000 per år i och med det. Vi välkomnar också Geta tillbaka till förhandlingsbordet om de så vill, det är det vi hoppas på i första hand. Det är en fråga som vi måste hantera, men vi får avvakta lite, säger Oriander.
De kommunalanställda kan vänta sig en blygsam löneförhöjning på 0,15 procent under året. Den tekniska sidan har flaggat för ett större dagvattenprojekt, och också några vägar behöver förbättras. Men i övrigt finns inga större investeringar i planerna. Samtliga nämnder har fått budgetdirektiv av kommunledningen och förväntas lämna in sina budgetförslag i slutet av september. (mw)