DELA

ÅTT-stadsplan till fullmäktige

Ålands tidningstryckeri ÅTT slipper inte undan kravet att anlägga parkeringsplatser för restaurang- och caféverksamhet på tomten på Strandgatan, har stadsstyrelsen beslutat.
När ÅTT anhöll om stadsplaneändring ville man, på samma sätt som för tomterna i stadens absoluta centrum, slippa kravet på att bygga bilplatser för handel och samtidigt också för restaurang- och caféverksamhet, något som stadsutvecklingsnämnden godkände. Stadsarkitektkansliet ville inte utvidga friheten från kravet för tomten utan att titta på följderna av ett sådant beslut.
– Kravet på bilplatser för handel hade ju avlyfts för tomten och redan det är en ganska stor ekonomisk lättnad, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
Stadsdirektör Edgar Vickströms förslag gick ut på att enbart kravet på bilplatser för handel skulle avlyftas och det blev också stadsstyrelsens beslut som nu går vidare till fullmäktige. (ao)