DELA

Asumaa fortsätter i Lemlands ledning

LEMLAND. Tony Asumaa fick förnyat förtroende och valdes vid senaste mötet till ordförande för kommunfullmäktige under år 2014. Första viceordförande är Gun-Mari Lindholm och andra viceordförande är Tor-Erik Söderlund. (ns)