DELA

Åsub-uppdrag utreda tillväxt

Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, har av landskapsregeringen fått uppdraget att utreda framtida tillväxtmöjligheter och utmaningar för Ålands ekonomi.

– Syftet med utredningen är att ge ett samlat faktaunderlag och en analys av pågående förändringar i Ålands närmiljö och även globalt. Projektets centrala ansats är en omvärldsanalys både ur konsument- och producentperspektiv som består av en omfattande litteraturöversikt, intervjuer och/eller fokusgruppsdiskussioner bland näringslivets, förvaltningens och andra aktörers nyckelpersoner samt en enkät till alla som besvarar arbetskraftsbarometern (både näringsliv och förvaltning), sägs i beslutet, som fattades av näringsminister Camilla Gunell (S) vid enskild föredragning.

Resultaten kommer att fokusera särskilt på förändringarnas betydelse för de olika verksamheternas framtida utsikter samt på förändringar inom arbetsmarknaden, sägs det också.

I slutet av sommaren ska Åsub presentera preliminära resultat, slutrapporten publiceras i slutet av året. (ms)