DELA

Arbetsgrupp för lodjursstammen

Landskapet tillsätter en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till förvaltning av landskapets lodjursstam.
Gruppen ska också utreda behovet av lagstiftning kring förvaltning av stora rovdjur och hur landskapet ska hantera problem som de förorsakar.
Medlemmar är Robin Juslin och Roger Gustavsson på skogsbruksbyrån, Maija Häggblom på jordbruksbyrån och Jörgen Eriksson och och Inkeri Ahonen miljöbyrån.
Vid landskapets lodjursinventering i februari i år såg man en lodjurshona med unge på Kökar och hittade färska lodjursspår i snön i Föglö, Brändö och Geta. Totalt handlade det om sju lodjur. (pd)