DELA

Åpf efterlyser regeringsstöd

Ålands producentförbund vill att landskapsregeringen arbetar för att få en tillräckligt stor andel av Finlands EU-anslag till de åländska jordbruksprogrammen.
Regeringen borde också i den egna budgeten möta upp med den motfinansiering som krävs för att kunna utnyttja EU-pengarna fullt ut, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
EU-parlamentet ska inom kort behandla förslaget till EU:s långtidsbudget. I förslaget ges Finland inklusive Åland ett extra stöd om 600 miljoner för den kommande sjuårsperioden. Den summan ska delvis kompensera jordbruksbudgetens minskade direktstöd och anslag för landsbygdsutveckling.
Producentförbundets styrelsen anser att det just nu – med den aktuella skandalen med felmärkta livsmedel – är mycket viktigt att det åländska jordbruket får konkurrenskraft så att det också i framtiden går att få lokalt producerade råvaror.
Just nu är lönsamheten i de åländska jordbruken väldigt pressad, men på sikt ser möjligheterna bättre ut med allt fler människor i världen, högre levnadsstandard på många håll och därmed ökad efterfrågan på högkvalitativa råvaror, menar producentförbundet.
För husdjursproducenternas del är det också viktigt att avbytarverksamhet tas upp i budgeten. (as)