DELA

Ansökningstid för idrotts- och kulturstöd förlängs

Ansökningstiden för ekonomiskt stöd till idrott och kultur från Utbildnings- och kulturministeriet i Finland förlängs. Sista ansökningsdag skulle ha varit i dag, torsdag den 14 maj, klockan 16.15. Nu har ministeriet förlängt ansökningsperioden till och med tisdagen den 19 maj klockan 16.15. 

Syftet med bidragen är att lindra de ekonomiska förluster som orsakats i och med coronaviruspandemin hos idrottsföreningar och -klubbar, nationella konstinstitutioner, samfund inom kulturbranschen samt museer, orkestrar och teatrar som får statsunderstöd .