DELA

Andersson ny kontraktsprost

Benny Andersson, kyrkoherde i Lemland-Lumparlands församling, är ny kontraktsprost i Ålands prosteri. Det meddelar Domkapitlet i Borgå Stift.

Anderssons förordnande gäller för perioden första juli till 30 juni 2023.

Nuvarande kontraktsprost är Mårten Andersson, kyrkoherde i Eckerö församling. (ikj)