DELA

Andelsbanken varnar för nätbedrägeri

Andelsbanken för Åland gick i går ut med en varning på sin facebooksida gällande bedrägerimeddelanden som skickas ut per e-post.
Så här skriver banken: ”Kriminella försöker få nättjänstkoder och anger bland annat följande orsaker: Det ser ut som att koderna har hamnat i fel händer, använts utomlands och så vidare. De vill ha både användarkod och att att kunden ska bifoga en bild på sin nyckeltalslista.”
Banken ber sina kunder komma ihåg att banken eller myndigheter aldrig kontaktar folk per e-post eller telefon för att få veta nättjänstkoder, uppgifter om dina kort eller för att be om din personbeteckning.
”Ge inte ut dina koder till någon! Koderna är personliga och ska inte användas av någon annan än den, vars namn avtalet står i. Inte ens inom familjen. Fastän kontona är gemensamma gäller detta”, skriver banken.
Om man trots allt gett ut sina koder åt någon uppmanar Andelsbanken kunderna att omedelbart kontakta banken eller ringa på telefon 358 9 6964 6800 för att spärra koderna. (ml)