DELA

Algots varv får köpa hällar

Algots varv Ab har beviljats tillstånd av landskapsregeringen att förvärva och besitta tre hällar om totalt 3.200 kvadratmeter i Lemland Flaka. Hällarna hör till fastigheten Rönnskag.
Avsikten med förvärvet är att det ska fungera som utflyktsmål och rekreation för personalen. Enligt ansökan är det inte möjligt att bebygga hällarna. Algots varv Ab äger sedan tidigare 53.000 kvadratmeter fast egendom i landskapet. (ak)