DELA

Alfågeln servas för 215 000 euro

Skärgårdsfärjan m/s Alfågelns sidopropellrar i aktern och fören ska genomgå rutinservice. På en enskild föredragning beslöt infrastrukturminister Veronica Thörnroos att anta ett anbud från Brunvoll i Norge. Företaget genomför servicen samt byter ut vissa delar i sidopropellrarna för 100 000 euro.
Servicen görs i samband med att Alfågeln dockas på Åbo reparationsvarv under vecka 37 och 38 i år. Dockningen beräknas kosta 115 000 euro. (ml)