DELA

Äldrerådet ska dryfta framtiden

Äldrerådet i Mariehamn inbjuder till ett framtidsseminarium den 1 oktober. ”Äldres behov i centrum” är temat.
Vid grupparbeten ska man dryfta Äldres behov i relation till:
– inhämtad erfarenhet och kunskap
– fritid, aktivitet och kultur
– hälsa och sjukdom, vård och omsorg
– självbestämmanderätt och rättssäkerhet
– i relation till boendet
– i relation till kommunikations- och nättjänster
Förre landskapsläkaren Birger Ch. Sandell håller ett anförande med rubriken ”Pensionären”.