DELA

Åländska patienter i avhandling

Risken för att insjukna i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige är mycket hög jämfört med andra länder.

Det framgår av en avhandling där 790 patienter som mellan 2005 och 2009 insjuknade på Åland och i Uppsala, Dalarna och Södermanland ingår.

Både ulcerös kolit och Crohns sjukdom har ökat i västvärlden under 1900-talet. Diarré och buksmärta är vanliga symptom. Överläkaren Daniel Sjöberg visar i sin avhandling att risken för att insjukna med inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige har ökat med 50 procent sedan 80-talet.