DELA

Åländsk sjöbevakning i riksdagsdebatt

Riksdagens förvaltningsutskott borde ha lyft fram den utredning som ska göras om vilken status gränsbevakningens tjänstemän på Åland får vid en nationell kris med militärt kommando. Det tycker Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.
Riksdagen har debatterat en regeringsproposition om ändring av gränsbevakningsväsendets förvaltning.
– När en sådan utredning har initierats och diskussioner förs mellan rikets regering och Ålands regering hade det varit på sin plats att nämna denna så länge efterfrågade utredning i propositionen i stället för att bara lakoniskt säga att ”landskapet har redan sedan 1856 varit demilitariserat”, sade Nauclér.
Utskottets ordförande Pirkko Mattila (Saf) svarade att utskottet hade hört landskapsregeringen men att det inte ansågs vara nödvändigt att lyfta fram utredningen i det här sammanhanget. (pd)