DELA

Åländsk polis hjälpte i Sverige

Den åländska polisen försåg svensk polis med handräckning under gårdagskvällen. Svenska polisen handhade en finsk medborgare i Sverige, och polisen på Åland är en av de sambandscentraler som nordisk polis kan använda för att få information i polisiära ärende. (mis)