DELA

Åland med på revisionsmöte

Lagtingsledamot Jörgen Pettersson (C) och lagtingsdirektör Susanne Eriksson har i början av veckan dryftat revisionsfrågor tillsammans med representanter för de parlamentsutskott i Norden som behandlar revisionsfrågor. Seminariet hölls i Köpenhamn.
– I alla nordiska länder utom på Åland och Grönland finns en riksrevision, det vill säga en fristående och oberoende myndighet under parlamentet. Riksrevisionen utarbetar granskningsrapporter som behandlas i parlamenten antingen i ett särskilt revisionsutskott eller som i Sveriges riksdag i berört fackutskott, skriver Susanne Eriksson i ett pressmeddelande.
– Frågan om revisionens utveckling på Åland är högaktuell och diskuterades senast i dag den 21 mars i lagtingets talmanskonferens. Arbetet kommer att fortgå i en arbetsgrupp som landskapsregeringen har tillsatt och där lagtingsdirektören representerar talmanskonferensen. (tt-s)