DELA

Åland 100 år med ny park

En interaktiv skulpturpark öster om Ålands museum i Mariehamn skulle stärka centrum som socialt rum och skapa ett mervärde.

Det anser Liberalerna som vill se skulpturparken som en del av självstyrelsens 100-års jubileum.

Partiet, med stadsfullmäktigeledamot Ingrid Johansson (Lib) i spetsen, vill nu att stadsstyrelsen i tillsätter en kommitté med uppgift att ta fram förslag och hitta del finansiärer. (tt-s)