DELA

ÅHS-nej till Brändöpengar

En kommun kan inte betala för utökad hälsovård eftersom det är tveksamt ur både ett etiskt och ett rättviseperspektiv och eftersom det indirekt påverkar det interna prioriteringssystemet inom Ålands hälso- och sjukvård.
Med den motiveringen avslår styrelsen för ÅHS enhälligt ansökan från Brändö kommun om att få behålla hälsovårdarberedskapen mot ersättning. Brändö beslöt i maj att erbjuda ÅHS upp till 12.500 euro för att få bibehålla beredskapen dygnet runt som det var fram till att inbesparingarna gjordes i våras.
Styrelseledamot Camilla Gunell (S) föreslog på mötet i går att ÅHS borde utvärdera vilken effekt nedskärningarna inom hälsovården och beredskapen har haft i skärgården. Förslaget fick understöd i omröstningen av Roger Jansson (FS) och Gun-Mari Lindholm (OB) men röstades ned av majoriteten i styrelsen. (tt-s)