DELA

Ägare ska ersättas för saltsjuderi i Skeppsvik

Saltsjuderianläggningen i Eckerö Skeppsvik är en fornlämning som inte ska tas bort. Markägaren som begärt det hos landskapsregeringen har rätt till ersättning, även om det är för tidigt att säga hur stor den ersättningen kan bli.
Saltsjuderierna från 1600-talet användes för att framställa salt ur havsvatten. De byggdes i sten med kar som fylldes med vatten som man eldade under. Sjuderierna är tio meter långa och två meter höga.
Landskapsregeringen kan inte få någon tilläggsinformation genom att undersöka dem men de är helt unika i landskapet, säger överantikvarie Marita Karlsson.
Något prejudikat för hur stor ersättning markägare ska få i sådana fall finns inte. Därför ska landskapets tjänstemän ska ta fram direktiv för det. (pd)