DELA

Affärshus i Godby skjuts fram

Det blir ingen byggstart för det affärs- och kontorshus som Norra Ålands industrihus planerat vid den stora korsningen i Godby Finström. Orsaken är att man haft svårt att hitta hyresgäster.
Styrelsen ville ha 80 procent av lokalerna uthyrda innan man började bygga. Hittills har man hittat intressenter på totalt cirka 35 procent av de drygt 1.000 kvadratmetrarna kontorsyta.
– Så vi lägger projektet på is tills vidare, men det är inte nedlagt. Styrelsen kommer att följa med i utvecklingen och i viss mån beror planerna på vad det blir av Godby center, säger Norra Ålands industrihus styrelseordförande Richard Björklund. (th)