DELA

ÅCA: Nu blir mjölken dyrare

Ålandsmejeriet har höjt partipriset på färskmjölk från och med den 21 oktober. Exempelvis blir lättmjölken 8 cent dyrare per liter och helmjölken 12 cent dyrare per liter inklusive moms.
– Mjölkproduktionen på Åland är hårt konkurrensutsatt och lönsamheten för den enskilda lantbrukaren har länge varit svag. Stigande kostnader i produktions- och förädlingsledet har inte varit möjliga att fullt ut kompensera med ett högre produktpris, skriver försäljningschef Stefan Blomqvist i ett pressmeddelande.
Blomqvist skriver att färskmjölk länge använts som ett konkurrensmedel mellan mejeriföretagen.
– På Åland har det stora utbudet av mjölksorter från både finska och svenska mejeriföretag, samt den hårda konkurrensen inom dagligvaruhandeln lett till att konsumentpriset på mjölk under året tidvis varit extremt lågt. I rådande marknadsläge har Ålandsmejeriet fram tills nu inte sett någon möjlighet att genomföra nödvändiga prisjusteringar. Risken för att tappa viktiga marknadsandelar har bedömts vara för stor, skriver Blomqvist.
Nu har man ändå bestämt sig för att genomföra en prishöjning på vissa färskmjölksprodukter för att säkerställa långsiktig åländsk mjölkproduktion. Beroende på produkt är prisjusteringarna mellan 3 och 11 cent exklusive moms per liter. (ml)