DELA

89.000 euro för borreliaforskning

Bimelix har beviljats ett landskapsstöd på högst 89 000 euro för deltagande i ett projekt, Lydiamex, som ska utföra medicinsk forskning i borrelia. Landskapsregeringens motivering för bidraget är att Bimelix genom projektet kan utöka sina möjligheter att sälja tjänster inom forskning och utveckling samt kan expandera sitt produktutbud och sina tjänster.

Bioanalysföretaget Bimelix har under många år utvecklat diagnosmetoder för borrelios och öppnade nyligen en borreliaklinik i samarbete med Medimar. (ns)