DELA

45:e gången för siffernissar

Nordisk statistisk årsbok utkommer nu för 45:e gången.
Årsboken 2007 ger statistik över samhällsförhållandena i de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.
– Syftet med årsboken är att lägga fram sinsemellan jämförbara uppgifter om de nordiska länderna, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, i ett pressmeddelande.
Med boken, som kan beställas från Åsub, följer en CD-ROM som innehåller databaser med fler uppgifter än i boken. Databasen är ett resultat av samarbetet mellan de nordiska statistikbyråerna. (uw)