DELA

29 stadsmotioner förkastas

När stadsfullmäktige möts i dag tisdag ska man som ett ärende diskutera den ansamling motioner som inte behandlats inom ett år efter att de väckts. Enligt kommunallagen ska motioner beredas så att man kan fatta ett beslut inom ett år efter att den väckts. Om man inte hunnit med det kan motionen avskrivas.

På tisdagen finns en lista med 29 motioner som inte slutbehandlats och som nu föreslås avskrivas.

I beredningen står det ”behandling och beredning av motioner tar resurser i anspråk” och att motioner som väckts under tidigare mandatperioder avskrivs för att resurserna ska kunna användas till sittande fullmäktiges politik.

På listan över icke-slutbehandlade motioner finns flera motioner som berör jämställdhet, trakasserier och att inrätta en kvinnojour. Det finns motioner om att tillåta byggande, upphäva rivningsförbud samt att bygga en temalekplats. Här finns också en motion om att bygga om korsningen Sjukhusvägen–Doktorsvägen och bygga belysning längs strandpromenaden, samt om att inrätta ställplatser för husbilar. Motioner som nu alla makuleras. (eh)