DELA

20 000 euro till Pelaren

Föreningen Fountainhouse som driver klubbhuset Pelaren får 20 000 euro verksamhetsåret 2017. Verksamheten ska bekostas av kommunerna och i dagsläget har 14 av 16 kommuner avtal med föreningen och bidrar till kostnaderna för verksamheten, men två ålänska kommuner är ännu inte med i samarbetet.

De 20 000 euro som saknades för föreningens verksamhet beviljas av landskapet för att ”inte enskilda personer ska komma i kläm och till skada”.

I beslutet påpekas att i den kommande socialvårdslagen som beräknas vara i kraft 2019, om den godkänns av lagtinget, ”åläggs kommunerna ett tydligt och likvärdigt habiliteringsansvar för alla patientgrupper i behov av social habilitering.” (jo)