DELA

127 000 euro för markskydd

Landskapsregerignen har ingått avtal om skydd av en del av Karlsträsk i Hammarland Vestmyra. Området på drygt 20 hektar är en del av ett Natura 2000-område där den prioriterade livsmiljötypen västlig taiga förekommer med rikkärr och orkidéer. Inom området växer bland annat kärrknipprot, klubbstarr och ängsstarr.

Markägaren kompenseras med 127 500 euro för den begränsning av markanvändningen som skyddet innebär. Fredningen gäller för all framtid så länge som områdets skyddsvärden kvarstår, heter det i landskapsregeringens beslut. (ao)