DELA
Foto: James/Unsplash

Vi måste tala om utbrända föräldrar

Mors- och farsdagar i all ära, men vi behöver uppmärksamma föräldrar även bortom de välförtjänta högtidernas glans och glitter.Föräldraskapets vardag är krävande och föräldrar i Finland hör faktiskt till de mest utmattade i världen.