DELA
Foto: Ida K Jansson

Vi glömmer väl inte de unga?

För cirka två år sedan varnade denna ledarsida för de sociala och psykiska konsekvenserna av pandemin för unga. När vardagen nu till stora delar återvänt är det enkelt, men naivt, att tro att allt är som det var före. Nu behövs stora och riktade satsningar på barn och unga. Speciellt behöver vi mota ensamheten i grind.

Barn på Åland känner sig ensammast av alla barn i Finland. Det framkom i Hälsa i skolan-enkäten som genomfördes 2021. Överlag upplevde de finländska barnen som deltog i enkäten att de var mer ensamma 2021 än 2019. Inte förvånande då restriktioner och distansundervisning periodvis isolerat barn och unga. En uppföljande enkät som gjorts hösten 2022 visar dock att ungas upplevelser av ensamheten inte förbättrats trots att pandemibegränsningarna har upphört. Enligt enkäten gjord av School to belong-programmet i Finland känner var fjärde ung person att de inte har en enda nära vän eller någon grupp som de känner att de hör till.

Kriminologen och yrkeshögskolelektorn Maria Normann presenterade i oktober en mer djupgående analys av de åländska resultaten från förra året. Inbjudna var bland annat åländska skolor, landskapsregeringen, tjänstemän på socialbyrån och hälso- och sjukvårdsbyrån samt utbildningsbyrån, Folkhälsan, Rädda Barnen, Fältarna, ungdoms- och idrottsförbundet. Ett av Normanns fokusområden var just ensamhet – och sätt man kan kan motverka det genom att fostra känsla av gemenskap, både i skolan och på fritiden.

”Känslan av sammanhang är jätteviktig. Här finns något för er att bita i. För det psykiska välbefinnandet är det viktigt att träna sina färdigheter och känna att man har en viktig roll”, sade Norrmann till den samlade skaran.

Att skolsamfund och föreningsliv har en stor roll att spela i att mota bort ensamhet framkom även i School to belong-enkäten. Vad de unga själva önskade av vuxenvärlden var åtgärder som stärker gemenskap samt sådant som gör det möjligt att bli bekanta med andra ungdomar.

School to Belong-programmet i Finland hjälper skolor att identifiera och lindra den ensamhet som unga upplever och erbjuder verktyg för att ingripa. På riksnivå deltar 46 skolor i programmet under läsåret 2022–2023, dock återfinns ingen åländsk skola i listan. Även om de åländska skolorna förtjänstfullt arbetar på egen hand med att motverka allt från mobbing till stress och utanförskap skulle det vara bra med riktade insatser på just ensamhet med hjälp av verktygsboxen som utvecklats inom School to belong-programmet. Här finns utvecklingspotential för den åländska skolvärlden.

Det som ändå kanske är Ålands främsta styrka när det kommer till att främja gemenskap för unga är förenings- och kulturlivet. I relation till vårt befolkningsunderlag finns det en uppsjö av aktiviteter, föreningar och lag att hitta gemenskap i. Därför är det bra att landskapsregeringen i sitt budgetförslag för 2023 vill göra en särskild satsning inom både kultur och idrott för att locka barn och ungdomar tillbaka till fritidsaktiviteter efter pandemin. Man vill även satsa på fysisk aktivitet, kultur och olika fritidsmöjligheter i anslutning till undervisning i grundskolorna och förskola i form av ett särskilt anslag som kan sökas av kommunerna.

Men man borde också specifikt rikta stöd till låginkomstfamiljer i dessa krassa tider. Låginkomstfamiljer har förutom brist på basförnödenheter även sämre möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Enligt en färsk undersökning av Rädda Barnen i Finland uppger 23 procent av barnen i låginkomstfamiljer att de har fått sluta med en fritidsverksamhet på grund av det ekonomiska läget.

Ensamhet bland unga är ett allvarligt samhällsproblem på sikt. Risker med långvarig ensamhet innefattar bland annat utslagning och sjukdom. Men först och främst är det en individuell tragedi.

”Det gör ont att vara ensam. Det känns som att man blir strypt.” Det säger en av flickorna som svarat på School to belong-enkäten.

Ingen ska behöva känna så. Speciellt inte de yngsta och mest sårbara i samhället.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp