DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vården förtjänar ett erkännande

Epidemiologer och ledande pandemibekämpare är det senaste årets rockstjärnor. Men i kulisserna har vårdpersonalen gjort ett enormt arbete för att skydda de mest utsatta. Åland har hittills noll dödsfall och bara ett fåtal personer har behövt sjukvård. Alla som har skyddat de äldre förtjänar ett erkännande.

I snart ett år med covid-19 har en ny grupp fått kändisskapets strålkastarljus riktat på sig. Två internationella exempel är den svenska statsepidemiologen Anders Tegnell och den amerikanska motsvarigheten Anthony Fauci. Det handlar om två personer som i mer normala tider skulle ha förblivit relativt anonyma, men som nu har blivit mottagare av både människors hyllningar och deras ilska. Det senaste årets rockstjärnor har utan tvekan varit coronabekämpningens förgrundsgestalter. Också på Åland har vi upplevt detta. Våra rockstjärnor är landskapsläkare Knut Lönnroth och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Det är förstås naturligt att ett stort fokus riktas på de som fattar besluten – att folk lägger märke till de som berättar vad som gäller. Detta är på inget sätt ett försök att förminska deras insatser. Vi har verkligen haft tur som har så kunniga människor i vår tjänst – som med stadig hand har lotsat oss igenom det här mycket turbulenta året. Men de är inte de enda som förtjänar vår uppskattning: alla de som jobbar med sjuk-, äldre, och närståendevård på Åland, alla anhöriga som har tagit ansvar bör uppskattas för sina insatser.

Det är en stor grupp som lite i skymundan har kavlat upp ärmarna och arbetat med stor respekt för covid-19 och för de som är mest sårbara för viruset.

Åland har noll dödsfall kopplade till covid-19, Åland har inte haft någon som behövt intensivvård och knappt några fall där sjukvård har krävts. En förklaring till detta är att väldigt få äldre har drabbats av covid-19.

– Det är väldigt få över 70 som smittats på Åland, kanske bara en eller två. Det är en viktig förklaring till varför det är så få som behövt sjukhusvård, och ingen på IVA och ingen som dött. Uppenbarligen har man lyckats hindra smittan från att komma in bland de allra äldsta. En eloge till alla – vårdare såväl som anhöriga – som gjort att vi lyckats undvika det, sade Knut Lönnroth under en av de senaste presskonferenserna.

I fredags kom beskedet att tidsbokningen för coronavaccinering av gruppen 80 år och äldre inleds i slutet av månaden. 655 ålänningar har nu fått sin första dos av vaccinet. ÅHS styrelse passade på att i fredags tacka alla som gjort uppoffringar och följt rekommendationerna. Styrelsen betonade också vikten av att fortsätta vara noggrann för att möjliggöra en smidig vaccination av ålänningarna.

Samhällets förmåga att skydda de äldre är avgörande för att undvika så många dödsfall som möjligt och för att inte öka intensivvårdsbehovet vilket skulle pressa de redan begränsade resurserna vi har på Åland. Sverige har, som den här ledarsidan redan har konstaterat, misslyckats med just detta vilket anges som en av orsakerna till det höga dödstalet i grannlandet i väst. Även om vi har haft stränga begränsningar vad gäller besök på både äldreboenden och vårdinrättningar så finns nyckelgrupper som har varit och fortfarande är helt avgörande: personal och anhöriga.

På det stora hela verkar de som har kontakt med riskgrupper ha skött sig mycket bra. Många har valt bort sociala kontakter när vi har befunnit oss i mer akuta stadier av smittspridningen. De har gjort det för att prioritera sina nära, sina klienter och sina patienter – många gånger framom dem själva.

Det är svårt från medias sida att intervjua alla som gjort det faktiska jobbet, och enskilda individer tar generellt sett inte på sig rollen att tala för alla. Därför blir det också från mediernas sida lättare att synliggöra vad Lönnroth och Pajunen säger, och att allmänheten också berömmer dem när rekommendationer och restriktioner efterlevs.

Men det är många andra som har utfört och fortfarande utför själva jobbet.

Ni vet förhoppningsvis vilka ni är. Tack.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp