DELA

Väntar finländskt nyval redan i höst?

De finska sossarna valde ny ordförande i helgen. Är det första steget mot ett regeringshaveri i Helsingfors?
Annti Rinne tog i helgen över ordförandeklubban hos de finländska socialdemokraterna efter att med knapp marginal vunnit över finansminister Jutta Urpilainen i omröstningen på partiets kongress i Seinäjoki.
För sossarna i öst betyder de att de tar efter sina svenska partikamrater så till vida att en fackbas blir högsta ansvarig i partiet. Men det betyder också, om Rinne tänker fullfölja det han sagt i kampanjen inför ordförandevalet, att man slår in på en annan finanspolitisk linje än den man drivit i regeringen.
Rinne har talat i klassiskt socialdemokratiska termer om att det behövs mer stimulans i finanspolitiken, något hans företrädare och den övriga samlingsregeringen under Jyrki Katainen inte alls håller med om.

Frågan är hur detta kommer att spela ut när regeringen ska ombildas i juni. Då avgår statsminister Katainen och en ny ordförande ska väljas i Samlingspartiet. Med nya ordföranden i de båda största regeringspartierna ska ministerposter förhandlas fram, men framför allt ska den politiska linjen framåt läggas.
Här kommer så nyckelfrågan: Kommer Rinne att fortsätta att propsa på en omläggning i politiken, eller kommer han att jämka sig mot den sittande regeringen. Och om Rinne trots allt står för sin linje, kommer den nye statsministern att tillåta det?

Risken för nyval till riksdagen är uppenbar. Ingen av de två nyvalda ordföranden kan börja sitt nya jobb med att släppa på den grundläggande linjen i den ekonomiska politiken. Det vore politiskt självmord. Om man inte lyckas hitta en utväg för både sossarna och samlingspartiet där båda läger kan förklara varför man ändå ger upp vissa saker, spricker regeringen.
Rinne själv har under helgen inte givit något klart svar på vilken väg han kommer att välja, varken när det gäller vilken ministerportfölj han vill ha eller hur hårt han ska gå in i förhandlingarna med de andra partierna. Han har till och med talat om möjligheten till nyval.

För Finlands del vore en större osäkerhet inför landets fortsatta utveckling ekonomiskt inte vara bra. Finansmarknaden i Europa är fortfarande bräcklig, liksom Finlands ekonomi. Ett regeringshaveri och nyval i hast skulle inte vara bra för landet.
I förlängningen skulle detta också drabba Åland och klumpsumman, så också för oss är de närmsta veckorna ytterst intressanta att följa.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax