DELA
Foto: Annie Spratt/Unsplash

Vadan denna trötthet?

Majoriteten av finländare upplever sig vara oroväckande trötta. Var ligger problemet och finns det någon lösning?

57 procent av finländarna anser att livet är utröttande. Enligt en enkät som Taloustutkimus har gjort lider 17 procent av finländarna av konstant trötthet. Vi är så trötta att nästan hälften av oss bortprioriterar hushållssysslor, hobbyer och umgänge med vänner. Vad blir då kvar? Tja, arbete. Och inte är vi särskilt nöjda där heller. Enligt en europeisk kartläggning är finländarna mindre motiverade och nöjda med jobbet än genomsnittet. Även finländska föräldrar toppar listan på världens tröttaste mammor och pappor.

Så trötta, slutkörda och omotiverade, trots att vi år efter år norpar titeln som världens lyckligaste folk? Märkligt.

Tröttast är de mellan 25 och 49 år. Kanske är det där vi hittar svaret. Denna åldersgrupp brukar kallas ”millennials”, födda mellan 1981 och 1996, och benämns ofta som den utbrända generationen.

Äldre generationer vill gärna kalla dem lata och självcentrerade, men faktum är att denna åldersgrupp har hanterat teknologiska och sociala revolutioner, ekonomiska kriser, en global pandemi och hotet av en nära förestående klimatkollaps. Framtiden ser inte särskilt ljus ut med de glasögonen. Inte undra på att vi är trötta.

Med det sagt borde ändå Finland vara ett av de länder där millennials torde må bäst. Vi har ett utvecklat välfärdssystem, möjligheter till utbildning och utveckling, väl tilltagna semesterveckor och en stark demokrati. MEN, vi sover oroväckande korta nätter, ungefär en timme mindre än på 70-talet, och motionerar alldeles för lite. Och vi lever i en globalt uppkopplad och sammanknuten värld, vår oro sträcker sig långt bortom de egna landsgränserna och påverkar vardagen. Kanske är vi också så pass priviligerade att vi ens har möjligheten att stanna upp och avisera att vi är trötta, att vi fortfarande förmår känna att livet borde och ska vara fridfullare och lyckligare? Gudarna ska veta att många runtom i världen inte ens har det hoppet kvar.

Men vad är då motsatsen till trötthet och brist på livslust? Jo, välmående. Något som både Finland och Åland specifikt nämnt i sina hållbara utvecklingsmål. I Finlands strategi går det under rubriken ”Välbefinnande, hälsa och samhällelig delaktighet”, i den åländska agendan heter det ”Välmående människor vars inneboende resurser växer”.

Åland har dock gått ett steg längre och försökt mäta invånarnas välmående. Åsub publicerade 2022 resultatet från den första undersökningen om ”upplevelsen att blomstra”, där man tittade på bland annat ålänningarnas nöjdhet med livet och hur meningsfullt de upplevde sin tillvaro. På en skala från 1–100 ligger ålänningarna på 74. Inte helt dåligt, men med mycket utrymme för förbättring. Också här såg man att den yngre åldersgruppen 16-39, var mer missnöjda med livet än de äldre ålänningarna.

För ålänningarnas del är en otrygg ekonomi ett stort hinder för ”blomstrande”. Ekonomiska problem är också en av de faktorer som pekas ut som orsak till trötthet i Taloustutkimus undersökning, tillammans med brist på vila, krav i arbetet och hälsoproblem.

Så vad kan göras? Först och främst behöver vi säkerställa att vi har en effektiv och välfungerande regering, ett välfungerande finanssystem, avsaknad av korruption, ett stabilt civilsamhälle och god hälsovård. Vi måste också bli bättre på att fånga upp och stötta de som är i ekonomiskt trångmål (alltså tvärtemot vad den finska regeringen gör genom sina nedskärningar i den sociala tryggheten).

Sen borde vi i familjer, på arbetsplatser, i skolor och i samhället bli bättre på att prata om vad välmående innebär och hur vi kan skapa liv som inte tröttar ut oss. Och förstås, sova och motionera mer – det gäller både millennials och övriga generationer.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp