DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vad är din politik Fredlund?

Trots upprepade försök att nå den politiske vilden Fredrik Fredlund, så vägrar lagtingsledamoten svara på vad hans linje är efter partiavhoppet. Det anstår inte en folkvald politiker.
Genom samtal, sms och e-mail har Nya Åland försökt få tag i lagtingsledamoten Fredrik Fredlund sedan han aviserade sitt avhopp från Obunden samlings lagtingsgrupp i slutet av september. Han lämnade enligt egen utsago partiet av ”hänsyn till den massmediala uppståndelse” som Ålands tingsrätts dom mot honom medfört. Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Han skrev då i ett pressmeddelande att beslutet grundade sig i omsorg för partiet. Men var är hänsynen till och omsorgen om väljarna som röstade in honom? Inte ett knyst har hörts om den politiska linje han vill driva som politisk vilde.

Det enda som yppats från Fredlund är de citat som står att finna i pressmeddelandet. Där skriver han att han ämnar att slutföra det förtroende han fått och sitter således kvar mandatperioden ut. Men då har han också en plikt att berätta vad han vill göra i lagtinget.

En politisk vilde har inte partipolitik att luta sig tillbaka på och behöver profilera sig. Senaste gången Ålands lagting fick en vilde var 1998 när Rolle Boman hoppade av Frisinnad Samverkan och bildade enmansgruppen Ålands framstegsgrupp. Då blev det liv i luckan och Boman försatte inte en sekund i att skapa sig en egen plattform för påverkan.

Nu var motivet till Fredlunds avhopp inte en osamstämmighet med partiet, men om han fortfarande delar Obundnas grundvärderingar kan ingen veta. Om han fortsätter med Ob-politik, gott så. Men då får han lov att informera om saken.

Fredlund fick 64 röster i lagtingsvalet 2015 och gled in med hjälp av röstmagneten Bert Häggblom. Då sade han att han ville fokusera på tillgängliga ungdomsgårdar samt förbättra vården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Han konstaterade att han skulle satsa på lagtingsuppdraget till 100 procent. Sedan dess har han varit tämligen tyst och sitter nu alltså utan varken agenda eller partistöd.

Efter att misshandelsdomen mot Fredlund föll var talman Gun-Mari Lindholm en av flera som diskuterade med honom om alternativet att begära befrielse från lagtingsuppdraget. Men han sitter alltjämt kvar. Då är det minsta hans röstare kan kräva att han redogör för sin fortsatta politiska linje.

Om man ska sitta i lagtinget så ska man vilja göra något i lagtinget. Och väljarna ska veta varför.