DELA
Foto: Stefan Öhberg
En gemensam satsning på ”mötesplats Norra Åland” kan lyfta styrkorna i den norra regionen, skriver Saltviks kommundirektör Ewa Danielsson.

Gästledare: Stolthet och strävan kan leda dig till Saltvik

Det talas mycket om de åländska kommunernas ekonomi, men mindre om deras särart. Nyan har i sommar bett Ålands kommundirektörer att beskriva sitt förhållande till kommunen de arbetar i och kommunens förutsättningar för framtiden. I dag har det blivit dags för Ewa Danielsson, Saltviks kommundirektör.

När jag personligen föreställer mig vad Saltvik står för tänker jag mig en stolthet i kombination med en strävan efter att skapa sin egen bästa framtid. När jag tänker på varför någon utan rötter i kommunen skulle vilja bosätta sig eller starta en verksamhet här är det just den kombinationen som jag hoppas att de söker. En strävan efter möjligheter, som kan ge just den personen, familjen eller företaget möjlighet att blomstra och med stolthet förverkliga sin egen framtid just i Saltvik. Att med stolthet vilja bidra till sitt närsamhälle och på så sätt göra hela Åland till en bättre plats att leva och bo på.

För att individer ska kunna blomstra på bästa sätt utgör den kommunala servicen en viktig pusselbit. Att ge en så bra basservice som möjligt till sina kommuninvånare hör till kommunens kärnverksamhet och i Saltvik görs det bland annat i kommunens två daghem, två skolor och inom äldreomsorgen.När kommunen för cirka 20 år sedan stod inför valet att satsa på en eller två skolor var en oerhört stark strävan hos kommunens invånare att behålla båda skolor. Kommunen valde även att koppla samman daghem och skola under en och samma organisatoriska ledning i ett tidigt skede. En annan stark strävan hos kommunens folkvalda har varit att satsa på äldreomsorgen inom den egna kommunen. Idag har vi en stolthet över våra daghem och skolor såväl som äldreomsorgen, där vi bland annat satsat på att utveckla demensvården.

I våra strävanden framåt behöver vi fortsättningsvis upprätthålla och utveckla servicen inom dessa områden. För att göra detta behövs engagerade anställda. I dagsläget vet vi att de allra flesta trivs och upplever sitt arbete som meningsfullt, men naturligtvis finns det utvecklingsområden att ta sig an. Ett område som inte ligger inom kommunens påverkan, men som direkt ändå berör de anställda inom kommunen är de ökade lagkrav som kommit med förnyad lagstiftning inom kommunens kärnverksamheter. De flesta som väljer yrken inom den kommunala branschen är handlingskraftiga personer som i första hand ser till den enskilda individen. Alla nya lager av administration som åläggs via ökade lagkrav minskar tiden för kärnverksamheten och bidrar till att ökade administrativa resurser krävs. Detta kostar pengar, vilket kommunerna rättmätigen behöver bli kompenserade för av lagstiftaren.

När jag tänker bortom den kommunala verksamheten är det naturligt att det är två industrier som dyker upp som exempel: tillverkningen av chips i Haraldsby och tillverkningen av färgkoncentrat för högteknologisk industri i Kroklund. Det var starka strävanden som fick de båda fabrikerna till kommunen och de bidrar än idag till kommunens välstånd och till sitt närsamhälle. Inom kommunen profilerar sig ett flertal företag inom matproduktion. Här finns ägg-, kött- och mjölkproducenter. Här finns ekologiska odlare och ekologisk kvarn. Här finns också företagare och föreningar som bjuder på såväl smak- som natur- och kulturupplevelser. En strävan att främja det småskaliga och lokalsamhället sägs vara definitionen på en AXgan. Kanske inte så konstigt att det begreppet myntades av en saltvikare?

Att med strävan och stolthet verka för sin hemkommun ser jag som något väldigt fint och ansvarsfullt. Att sedan hitta styrkan i att vi tillsammans genom samarbete och samverkan kan uträtta så mycket mer tänker jag att bottnar i en strävan efter att göra sitt bästa i den enskilda kommunen och stoltheten över det. Som en del av den norråländska paletten ser jag en styrka i utökad samverkan mellan oss kommuner, mellan kommuner och det privata näringslivet, mellan föreningar, organisationer och landskapet. Kanske vore det nu dags för en gemensam norråländsk samverkansorganisation? En gemensam satsning på ”mötesplats Norra Åland” kunde vara ett nästa steg där vi tillsammans kan lyfta våra samlade styrkor i den norra regionen och på så sätt göra vårt bidrag till ett ännu mer attraktivt Åland. Något som vi tillsammans kan sträva efter och vara stolta över. För jag vill ju gärna att vi alla ska få känna oss lite som en saltvikare – stolta och med en strävan framåt.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp