DELA

Vi är ett tåligt släkte

Vi som bor kring Östersjön är ett riktigt tåligt släkte.
Vi klarar det mesta med vår säregna kroppskonstitution. Nästan allt faktiskt.
Till exempel klarar vi av att äta dioxinhaltig strömming som engelsmän och fransoser skulle ha dött av för länge sen. I Sverige och Finland, och på Åland naturligtvis, beviljar EU undantag med förlängning för att vi ska få fortsätta äta den för oss finfina fisken.
Radioaktiv strålning är vi ena baddare på att tåla. Östersjön är världens mest radioaktiva hav på grund av alla utsläpp som många år med kärnkraftverk har gett oss. Men det bekommer oss inte, Nej, kärnfriska är vi trots det. Särskilt här på Åland.
Det är därför som både Sverige och Finland planerar grottor för högaktivt utbränt kärnbränsle på båda sidor om Åland. De vet att ålänningarna är särdeles motståndskraftiga i den strålande framtid vi går till mötes. För eftersom vi tål strålning så bra så är det självklart att också våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och alla de kommande sjuttioelva generationerna har samma goda motståndskraft.

Uranbrytning
tål vi också om det kniper. Låt vara att folk har dukat under i sviterna av jakten på kärnbränsle på andra håll, men inte vi inte. Därför protesterar vi inte när riksdagen beviljar tillstånd för flera nya jättekärnkraftverk. Låt dem komma hit och borra efter bränsle bara.
Alkohol klarar vi av hur fint som helst. Hur skulle det se ut om vi började undvika alkoholen som är kungen i vårt örike och alltings ursprung och mått? Då kunde ju också andra få för sig att det är nåt skumt. Och bor man på Åland så är man automatiskt immun mot alkoholism, det vet ju alla. Det sitter liksom i generna.
Cigaretter tål vi också. Va? Nähä? Står det att man dör? Nä, oss lurar ni inte. Det har forskats en hel massa i många år och resultatet har alltid visat hur ofarliga, nästan hälsosamma, de är. Särskilt de med låg tjärhalt. Professorerna har bolmat och försäkrat oss att ingen blir sjuk av tobak och i smyg klämt på den tjocka plånboken i fickan.
Att cigaretterna blev ohälsosamma måste ha berott på att folk av krassligare sort, kanske vid Atlanten, vek ner sig.

Vi kan äta
GMO-mat som sprutats med mängder av Round Up. Oss bekommer det inte att vi har en cocktail av skit i vårt blod. 30.000 olika kemikalier, småpotatis! Kom med nåt värre om ni ska ta kål på oss!
Jajamensan, vi klarar allt. Att väldigt många av oss insjuknar i cancer, med allt det lidande och all den sorg det innebär, är liksom en annan sak. Det ses som ett individuellt trauma utan kopplingar till luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och livet vi lever.
Vår livsstil har fördunklat vår syn så att vi inte ser skogen för alla träd.