DELA

Ursäkta däckgolvet -välkomna ”nyord”

Det har pågått vilda diskussioner i ”Messa Nyan”-spalten efter två artiklar som jag skrivit. För det första vill jag tacka alla uppmärksamma läsare, det är alltid roligt om våra artiklar föder diskussion och debatt.
För det andra ber jag om ursäkt för att jag i mitt jobb tagit friheten att hitta på nya, egna, sammansatta ord som inte finns i SAOL.

Däckgolv.
Nej, det är inget ord. Vad jag ville framföra i artikeln om fartyget Sedov (som för övrigt LIGGER i hamn) var att kadetten Dimitri Filatov tvättar däcket som är gjort av furuträ. Sammanslagningen av orden däck och golv var alltså onödig. Förlåt mig.
Men det finns tillfällen i en journalists arbete där hon eller han gärna får vrida och vända på orden. I de flesta fall passar de kanske bäst in i en spalt eller i en mer lättsam artikel. Men ibland kan det också vara på sin plats att leka med orden i en ”normal” nyhetsartikel.
En av journalisters, och författares, uppgifter är att färga det svenska språket. Nyansera. Variera. Leka. Det är viktigt att vi har ett levande språk som ändras och utvecklas med tiden. Nu menar jag inte att däckgolv (det där var sista gången jag skriver det) är ett bra exempel.

Sär skriv ning.
Det är något som tyvärr ganska många finlandssvenskar är duktiga på. I svenskan behöver vi inte, som i engelskan, särskriva alla ord. Det heter badboll och bröllopsfest inte telefon svarare eller kommun styrelse.
Båttermer är förövrigt viktiga att få rätt och de kan vara känsliga för många insatta personer. Jag tycker att det är viktigt att termerna blir rätt och ofta ber jag dem jag intervjuat att kontrolläsa mina texter. I fallet med Sedov var kadetten som visade oss runt rysk medborgare och han talade engelska med oss. Därför kunde inte artikeln genomläsas av honom eller någon annan vid Sedov. På redaktionen läser vi också ofta igenom varandras texter men i artikeln om Sedov gick ordet (jag vägrar skriva det en gång till) dessvärre förbi obemärkt.

Den andra artikeln
som fått många kattälskare att haja till är den jag skrev om sommarkatter som lämnas vind för våg efter att stugorna stängs. Så som så många kunniga läsare redan upplyst om kan både hon- och hankatter kastreras. Sterilisering betyder att man endast klipper av äggledare eller sädesledare och kastrering är då ”allt” tas bort, det vill säga livmoder på honan och testiklarna på hanen. Jag tackar alla duktiga kattmänniskor som spridit sin kunskap om detta i spalten ”Messa Nyan”.
Vi journalister ska hålla oss till fakta men ändå ibland ”hotta upp” nyheterna. Skriva svenska men gärna åstadkomma fina skiftningar i språket. Det är en utmaning.

NADINE ASCHAN