DELA

Heja Mikael Larsson!

Äntligen!
Äntligen får jag lite draghjälp i min kamp. Äntligen ställer sig en ung människa upp och säger det som jag länge talat för – men hittills för döva öron:
Bort med bilarna från stadskärnan. Utvidga promenadstråken. Erbjud något som ingen asfalt- och betongdjungel utanför stan kan åstadkomma: Möjligheter att flanera, titta i skyltfönstren, äta, dricka, sitta på en bänk och kolla in andra flanörer och allmänt bara mysa omkring.
Nu har direktören för Alandia Top Show Mikael Larsson, som i tio års tid försökt ”sälja in Åland som eventdestination” (som det heter på modernt språk) sagt ifrån. Mängden bilar i centrum stör varumärkesbyggandet.
Under Mariehamnskalaset förra helgen var Nygatan utanför Ålandsbanken och stadens nöjesstråk avstängd. En scen hade byggts upp och folk lockades till det tillfälliga torget i mängder och massor.
Det hela var alldeles uppenbart: Här borde Torget ligga och gatan borde vara avstängd för biltrafik. Idén om att flytta Torget är inte min och jag ska inte ta åt mig äran, men det är ett faktum att dagens torg är på fel ställe i ändan av en bilgata.

Utan
biltrafik skulle Kino, Indigo, Dinos, Korv-Göran och Arken (om gågatan förlängdes ända till Östra utfarten) kunna satsa på ordentliga uteserveringar. Vad Ålandsbanken skulle servera på sin sida är förstås oklart, men andra näringsidkare kunde kanske få hyra trottoarutrymmet av staden.
Då kanske också fler butiksägare skulle inse att de faktiskt har något att vinna på öppettider som gynnar konsumenterna.
Tänk vilken sommar-oas Nygatan skulle bli! Och tänk om hela Torggatan kunde bli gågata, och ytterligare Strandgatan från Alandica fram till biblioteket, vad trevligt centrum skulle bli både för turisterna och för oss bofasta!
Stadens skattebetalare har nyligen satsat många miljoner i underjordiska parkeringsgrottan Miramar där alla får parkera gratis. Hittills har grottan inte lockat särskilt många. Det skulle helt säkert bli annorlunda med begränsad biltrafik på gatorna ovanför.
Och nej, det är faktiskt inte långt att gå till vilken butik som helst i centrum.

För
sanningen är att något måste göras snabbt för att stärka Mariehamns profil. Det går inte att fortsätta säga nej till allt, vare sig det gäller satsningen på trevnad eller på utbyggnad av affärslokalerna.
Men stadspolitikerna verkar obenägna till förändring och förnyelse. Visionen saknas om vad Mariehamn ska vara (försöket med maritim profil räckte som bekant inte) och politikerna verkar, ursäkta att jag säger det, sakna både insikt om att förändring är nödvändig och mod att förändra.
Titta på andra städer och vad de gjort för att motverka näringslivssatsningar i periferin. Ta lärdom, tänk framåt, agera aktivt!
PS: Det är val snart. DS

Annika Orre