DELA

Den nya yrkesskolan

– Ja hej, välkomna till terminsstarten. Trevligt att se att så många har valt att gå den här utbildningen och att ni vill börja jobba inom branschen sedan när ni gått skolan klart. För upplysnings skull vill jag säga att ni får göra er praktik först nästa år för det finns vissa grundläggande saker ni måste lära er först.
Läraren plockade runt bland pappren på sitt bord och tog fram kursprogrammet för den treåriga utbildningen. Samtidigt tryckte hon igång power point-presentationen.
1. Symtom på könssjukdomar. Så undviker du att bli smittad.
2. Psykologisk blick. Så känner du igen tecknen på annalkande våld, på sadistiska personligheter och på avvikande beteende i allmänhet.
3. Självförsvar. Enkla grepp för att avvärja våld. Saker du ska tänka på för att kunna fly när det blir farligt.
4. Självförtroende. Knep för att tänka bort att någon annan betalar för att utnyttja din kunskap och din person.
5. Organisation. Gå med i facket, skaffa licens och se till att ALLTID få betalt för dina tjänster. Facket hjälper dig om du inte fixar det själv. Betala inte höga avgifter åt någon annan.
6. Kunskap. Kräv din rätt – till trygghet, till läkarvård, till barnomsorg på obekväma arbetstider och till kollektivavtalsenlig lön.
Ungdomarna såg förväntansfulla ut. Bankdirektörens dotter såg fram emot utmaningen och var nöjd med att pappa och mamma hade uppmuntrat henne att utbilda sig inom just den här branschen. I skolsalen fanns också en och annan pojke som tyckte att kursprogrammet verkade helt ok.

Nu är ni nyfikna. Vad kan det vara för utbildning som är så attraktiv?
Jo, Prostitutionsskolan. Om prostitution var ett yrke bland andra – som många fortfarande aningslöst eftersträvar eftersom det sägs kunna ge prostituerade legitimitet, social trygghet och lön – så skulle samhället betala för utbildningen och föräldrarna tycka att det var ett fint och bra yrke.
Finns det föräldrar som skulle tycka så? Skulle du applådera att ditt barn väljer att bli prostituerad? Skulle du berätta om det med stolthet, som om ditt barn hade studerat till jurist eller elektriker?
Om svaret är nej så måste man ställa följande fråga: Vems barn ska då bli prostituerad? Grannens barn som växt upp i social misär, eller föräldralösa barn i fattiga länder som inte har något annat alternativ än att svälta?
Det är hög tid att Finland äntligen får en lag som förbjuder sexköp rakt av enligt svensk modell.
Alla argument emot faller på sin egen orimlighet. En människa är ingen handelsvara, varken våra eller andras barn.
Och sex är faktiskt ingen mänsklig rättighet.

Annika Orre