DELA
Foto: Porträtt Susanna Skogberg

Allt sätt är bra för att rädda kvinnors liv

För kvinnor världen över som lever ihop med våldsamma män kom pandemin att förvärra deras redan prekära situation: restriktionerna gjorde det lättare för förövare att fortsätta obemärkt, och svårare för deras offer att få hjälp.