DELA

Snöspadevinst visar vägen för åländska lokaljournalistiken

Nya Ålands och journalisten Michael Hancocks vinst av det nationella journalistpriset Snöspaden är så klart något som vi ska vara ytterst stolta över. Men även om granskningen startade på Nyans redaktions så växte den tack vare att branschkollegor runtom i landet tog vid och fortsatte gräva. I en allt mer pressad journalistikvärld är det rätt väg att gå.

Journalistik har betydelse, det är Snöspadevinsten ett konkret kvitto på, och lokaljournalistiken har fortfarande en given plats i många ålänningars vardag. Varje dag tar Nya Åland emot besökare, telefonsamtal och e-post från personer som vill allt från att tipsa, berätta och berömma till att ibland klaga. Nya Åland engagerar och vad tidningen skriver om spelar roll, det är vi väldigt medvetna om, och högt på önskelistan hos många läsare står något av det mest utmanande som finns: grävande journalistik.

Det gäller inte bara hos oss på Åland. ”Digitaliseringen och den explosionsartade utvecklingen av sociala medier har underlättat spridningen av desinformation och undergrävt mediebranschens traditionella affärsmodeller. Behovet av och efterfrågan på granskande journalistik är mycket stor i denna tid, samtidigt som många redaktioner pressas hårt ekonomiskt. Journalister och journalistik ifrågasätts och hotas.” Så inleds en rapport från Stiftelsen Grävfonden, som tagits fram i samarbete med Journalistförbundet i Sverige och Stockholms universitet.

I journalistens vardag ingår många olika slags uppdrag. Den stora utmaningen ligger i att hitta en balans mellan att kontinuerligt rapportera om vad som händer på Åland, vilket också är synnerligen viktigt, och ändå ha resurserna till djupare analys och granskning. För att gräva djupare och hitta sådant som andra försökt gömma undan är ofta svårare, tar längre tid och kräver mer resurser.

Grävfonden konstaterar i sin rapport att dagens krav på allt tätare publiceringar minskar möjligheterna att kunna genomföra grävande journalistik.

”När digitaliseringen skapar förutsättningar för att publicera dygnet runt och det ligger i nyhetsverksamhetens dna att ständigt bidra med nyheter, måste naturligtvis resurser till detta prioriteras. Det får till följd att resurserna för grävande journalistik minskar”, skriver man, samtidigt som man slår fast det vi alla vet, att djupgående och kritiskt granskande grävjournalistik är av avgörande betydelse för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Att ett så tungt branschpris som Snöspaden ges till en så resursslimmad tidning som Nyan fungerar givetvis som både vitamininjektion och bekräftelse, och peppar oss till att fortsätta prioritera grävandet.

Men både pristagaren själv och tävlingsjuryn sätter fingret på något viktigt i en tid av allt tajtare resurser på redaktionerna.

– Det som är roligt är att det blev som ett slags journalistisk stafett. Vi började gräva och så var det andra medier som genomförde den delen av granskningen som vi inte hade råd med, ringde runt till varenda vårdgivare, och alla var noga med att kreditera oss. Det känns jättekul; ett riktigt journalistpris – inte för en journalist utan för journalistiken som fungerade, sade Michael Hancock i samband med prisutdelningen.

Förbundet för undersökande journalistik i Finland, Tutkiva, lyfter det samma i sin motivering:

”De två artiklarna gav upphov till stora uppföljningar av andra medier. Det blev en synlig händelse i de svenskspråkiga medierna, som utvidgades först till Hufvudstadsbladets undersökningar på lokalnivå i Österbotten och Svenska Yles följdartiklar om ämnet på en bredare nivå. Rapporteringen av fallet i Finland ledde till undersökningar om behovet av lagändringar och bildandet av en arbetsgrupp. En av arbetsgruppens målsättningar är att harmonisera lagbestämmelserna mellan grannländerna som en del av en omfattande reform av lagstiftningen.”

I fallet med ”barnporrläkaren” var det alltså främst medier utanför Åland som valde att gräva vidare i Nya Ålands scoop. Lokalt har vi något att jobba med gällande just detta. Den lokala tidningskonkurrenten verkar föredra att gömma eller glömma sådant som man inte varit först med, och gud förbjude att man skulle nämna Nya Åland vid namn.

Snöspadevinsten visar att man inte alltid behöver konkurrera. När mediahus istället väljer att komplettera varandra så finns en klar vinnare: Journalistiken.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp