DELA

Snälla, hjälp dem!

I dag uppmanar Nya Åland, tillsammans med Röda Korset, alla våra läsare att skänka en timlön till Afrikas horn.
En timlön från en rik region som vår, kan rädda människoliv i en del av världen som tillhör de allra fattigaste på vår planet.
Åland och ålänningarna har genom åren varit mycket generösa med bistånd till de som drabbas av katastrofer runt om i världen, förra året skänktes 160.000 euro bara genom Röda Korset.

Men nu måste det till en kraftansträngning. Hungerkatastrofen på Afrikas horn liknar i sin omfattning de stora svältkatastroferna på 80-talet. Då samlades världen kring insamlingsgalor som Live Aid och skänkte hundratals miljoner.
I dag är det inte lika lätt att bryta igenom mediebruset som det var då, för 26 år sedan. I dag ”tävlar” katastrofer om medieutrymmet med valrörelser, terror, dokusåpor och finanskriser.
Därför är det extra viktigt att vi sätter fokus på det största, och mest akuta, problemet mänskligheten står inför just nu. Aftonbladet har i ett par veckors tid fört samma kampanj i Sverige och lyckats samla in över 10 miljoner kronor. Självklart ska vi ta samma ansvar som våra bröder och systrar i Sverige tar för våra bröder och systrar i Afrika.

Säkert finns det de som inte tycker att humanitärt bistånd är rätt väg att gå, att det bara handlar om en hjälp för stunden. Och de har rätt. Och de har fel. Det har rätt så till vida att en portion majsgröt inte löser problemen i det långa perspektivet. Därtill behövs vattenpumpar och reningsverk, knowhow och utbildning.
När den akuta svältkrisen är avhjälpt, måste FN och dess medlemsstater på allvar ta sitt ansvar för Afrika. Det måste borras, det måste byggas skolor och plantager. Världssamfundet måste hjälpa dessa fattiga stater med medicinska problem, inte minst Aids-bekämpning, och information och utdelning av preventivmedel. Kort sagt; den onda spiralen måste brytas.
Det stora problemet är att få politiker att våga spendera pengar även när läget i de fattigaste delarna av världen inte är akut. Bara då kan vi på allvar få bort svälten. Och det måste vara vi, i den rika delen av världen, som hjälper till.

Men nu handlar det om att hålla miljoner av medmänniskor vid liv, och där gör organisationer som Röda Korset en enorm insats. Dina pengar går till mat, vatten och medicin till människor som kanske bara har timmar kvar att leva. Det är bråttom.
I området har redan 12 miljoner människor drabbats av torka och svält. De flyr i veckor i jakt på hjälp i form av mat och vatten. En misär bortom det fattbara för oss som tar så mycket för givet som dessa människor aldrig någonsin kommer i närheten av.

Tusentals barn dör på grund av näringsbrist i Somalia, Kenya och Etiopien. En timlön, en 172-del av din månadslön, kan rädda liv. Snälla, hjälp dem.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax