DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sluta använda pengar som lockbete

Att man höjer arvodena för Paf-styrelsen för att locka rätt kompetens behöver inte alls visa på resultat. Snarare tvärtom.

Vetenskapen visar på att vi måste sluta motivera prestation med pengasäckar. För det lönar sig inte.
Visst är människor drivna av externa faktorer såsom betyg, förmåner, andras åsikter eller av rädsla för till exempel straff. Men lika mycket drivs vi av våra egna interna egenskaper, så som intressen, nyfikenhet eller värderingar. Och när vi lever liv eller utför arbete som svarar mot våra inre drivkrafter, så tenderar vi att vara lyckligare och även prestera bättre.

Forskning visar till och med att när människor får extern belöning för arbete som redan görs på grundval av eget driv så upplever de mitt i allt aktiviteten som mindre själsligt belönande. En pionjär-studie som gjordes på 70-talet av ledande motivationsforskaren Edward Deci visade att elever som erbjöds pengar för att lösa pussel var mindre benägna att fortsätta med aktiviteten efter att betalningen hade gjorts.

Även storleken på arvodet spelar roll. Att erbjuda stora summor pengar har påvisats försämra kreativitet, koncentration och minne. Individen upplever helt enkelt att det är för mycket som står på spel och går i baklås. Fenomenet går under termen ”choking”, det vill säga att man upplever sig vara kvävd prestationsmässigt av den utlovade belöningen.

Som sammanfattning kan man nämna att Harward Business Review rapporterar att korrelationen överlag mellan jobb och lön är väldigt svag. Skribenten konstaterar i artikeln att pengar helt enkelt inte kan köpa engagemang.

Så var i allt detta ska vi då placera Mats Perämaas förklaring till att man höjde Paf-styrelsens arvoden för att få rätt kompetens?

Ja, åtminstone inte i en vetenskapligt styrkt kategori. Det kan till och med konstateras vara alldeles bakvänt. Det är en åtgärd som kostar en himla massa pengar, utan garantier för att det betalar sig tillbaka i form av engagemang eller den önskade internationaliseringen av Paf. Det är också en åtgärd som är synnerligen svår att mäta på lönsamhetsbasis.

Det som forskningen däremot visar på är att man bäst fostrar motivation hos en människa genom att skapa en miljö som stöttar individens upplevelse av autonomi, kompetens och känsla av sammanhang och tillhörighet.

Dessa kunde varit fokusområden när man funderade på hur man ska sporra styrelsen att göra sitt bästa för att utveckla företaget. Inte att höja arvodena med extrema mått mätt i krassa ekonomiska tider. En åtgärd som också öppnar upp för hugg från oppositionspartierna.

Nej, vi måste sluta hälla penga över folk när vi vill att de ska göra ett gott arbete. Pengar är ett resultat och ska vara proportionerlig till insatsen som görs.

Det är inte, och ska inte vara, ett lockbete. Och speciellt inte när det görs på skattebetalarnas bekostnad.