DELA

Rikedomens mytomspunna lycka

Under pandemin har de superrika blivit allt rikare. Detta samtidigt som forskningen sysselsätter sig med den eviga frågan ”blir man faktiskt lyckligare av pengar?”.Svaret verkar vara: inte om man gör det till sitt mål att bli rikare. Och om man har pengar gör man bäst i att dela med sig för att vara som lyckligast.

”Porträtt på finländsk förmögenhet”. Så heter en ny utställning på Nationalmuseet i Helsingfors där bland annat Anders Wiklöf framträder som foto-objekt. Fotokonstnären Jaakko Heikkilä har med sitt projekt velat glänta på dörren till livet i rikedom i Finland och frågar sig huruvida förmögenhet förbättrar det psykiska välbefinnandet. Han är inte ensam om att ställa den frågan.

Under pandemin har de tio rikaste i världen fördubblat sina förmögenheter, medan inkomsterna hos 99 procent av världens befolkning sjunkit. Det skapas nu en ny miljardär var 26:e timme.

Det är, måste sägas, absurda rikedomar som återfinns i den här topphierarkin. Och det är knappast Elon Musk-kassaskåp (för tillfället värt 268,1 miljarder dollar) den vanliga finländaren drömmer om, men vi kommer inte ifrån att pengar dels är en ofrånkomlig del av livet – dels att många gärna skulle ha mer av den varan.

Men hur mycket pengar behövs egentligen för att vara lycklig? Det är en fråga som sysselsatt mängder av forskare i åratal.

Ett av de forskningsresultat som länge influerat diskussionen om pengar och lycka är en Princeton-studie från 2010 som visade på att gränsen för höjt välbefinnande går vid en årsinkomst på 75 000 dollar om året. Efter att ha nått denna summa fann forskarna inte att den upplevda livskvaliteten förändrades drastiskt åt det bättre.

Men en ny omtalad studie från universitet i Pennsylvania, som tar ett bredare perspektiv på pengar och lycka, visar att gränsen inte är så tydlig. Denna forskning tog förutom generellt välmående också i beaktande upplevd lycka i stunden. På detta sätt påvisades att man kan fortsätta bli lyckligare över 75 000 dollar-märket, men den stora frågan är ens inställning till pengar och vad man gör med sina resurser. De som tjänar mer pengar är lyckligare i stunden eftersom de känner att de har mer kontroll över sina liv.

”Genom alla beslut, små och stora, att ha mer pengar ger en person mer valmöjligheter och en större känsla av autonomi”, säger ledande forskare i studien, Matthew Killingsworth.

Men, och detta är ett stort men, de som likställer pengar med framgång var mindre lyckliga än de som inte gjorde det.

Det här backas upp av en annan profilerad studie i ämnet, ledd av Harvardforskaren Ashley Willans, som konstaterar att de som prioriterar pengar över andra mer värdebaserade mål i livet är mindre nöjda. Människor som prioriterar fritid och tid för att vårda relationer, är både gladare, friskare och mer produktiva.

Men vissa blir ju ändå rika, oavsett om de haft det som främsta mål eller inte. Och de har ett stort inflytande på samhället i vad de gör med dessa pengar.

”Till skillnad från våra politiker, så väljer vi inte våra kapitalister”, skriver Fredrik Sonck i Hbl, där han jämför finansmannen Björn Wahlroos och kommerserådet Anders Wiklöf – som han tecknar i mer positiva ordalag än Wahlroos på grund av dennes mer generösa inställning till pengar. En inställning som Wiklöf själv sammanfattar ganska väl i en intervju med Svenska Yle:

”Det är roligare att ge än att få julklappar”.

Forskningen är överens om att Wiklöf är något på spåren. Om man har mycket pengar är den snabbaste vägen till lycka att köpa sig tid, satsa på upplevelser och att investera i andra. Just det sistnämnda är ett sätt att kringgå de potentiellt negativa och isolerande effekterna av att vara rik. För tyvärr kan mycket pengar ändra ens inställning till världen och andra människor.

”De som är undantag är de som kan (…) dela med sig till människor i stor nöd och på så vis dra nytta av de psykologiska fördelarna med generositet”, säger författaren Chris Ryan i ett BBC-klipp kallat ”den förvånande psykologin bakom att vara rik”.

Men det bör påpekas, som även många av forskarna ovan gjort, att vi tenderar att fokusera för mycket på pengar när vi funderar på livskvalitet och lycka. Även om det bevisligen har en viss inverkan på välmåendet så är det inte den viktigaste faktorn. Livet är så mycket mer än monetärt. Något som även Heikkilä kommit underfund med under arbetet med sin utställning.

”Det är en helhet. Enbart pengar gör inte människan lycklig men är en mycket bra nyckel”, säger han till Svenska Yle.

För den som inte har pengar är avsaknaden kännbar för välmåendet, men för den som har tillräckligt är det mer avgörande vad vi gör med våra resurser. Hur vi använder pengar som en nyckel till lycka. Att samla dem på hög och eftersträva att bli lika rik som Elon Musk gör ingen glad.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp