DELA

Rik och lycklig eller mera fri och lycklig?

Varför är det ädlare att försöka bli rik än att leva lycklig?
För att man betalar skatt på inkomster, men inte på lycka.
Citatet ovan (en ekonom i svenska LO) är taget ur en nyutkommen bok av den tidigare gröna partiledaren i Finland Osmo Soininvaara. I boken diskuterar han förhållandet mellan rikedom och tid. Strax före kom bankmannen Kari Nars ut med boken ”Pengar och lycka”. I bägge fallen handlar det om hur mycket vi arbetar och varför.
Och nu har EUs fond för levnads- och arbetsvillkor kartlagt hur mycket vi arbetar. Och hur mycket ledigt vi har.
Det visar sig att Sverige har de längsta semestrarna inom EU med 33 dagar. Finland kommer långt efter med 25 dagar som snitt. Även om arbetsveckan i Sverige är något längre än i Finland, så blir arbetstiden per år i slutändan, när man räknar bort också alla helgdagar under året, i Finland 1.687,5 timmar och i Sverige 1.631,7 timmar. I Finland jobbas det i genomsnitt 1,5 veckor mer per år.
Frankrike med 35 timmars vecka kommer upp i 1.568 timmar per år. Estland med 40 timmars vecka har 1.872 timmar.

Siffror säger sällan hela sanningen. Arbetstiden är per anställd, men alla arbetar inte. I Norden är de flesta kvinnor ute i arbetslivet, men längre söderut är det inte alltid så. Mängden arbete kan mätas och jämföras på många olika sätt. Men det arbetas. Och det arbetas mycket.
Soininvaara har en oerhört intressant jämförelse med tiden för förra sekelskiftet. Arbetsveckan var 60 timmar för en fabriksarbetare, vilket gav 2.800 timmar i året mot dagens 1.700. Men räknat per invånare låg den på 850 timmar per år. Fram till 1940-talet ökade arbetstiden till omkring 1.000 timmar per år och invånare och började på 60-talet långsamt sjunka igen. Nu är timmarna ungefär 770 per år, alltså något mindre än för 100 år sen. Trots alla tekniska framsteg, alla förbättringar som har gjorts på alla områden. Vi arbetar lika mycket som vi alltid har gjort, men utspritt på fler.
Här bör man kanske flika in att det garanterat arbetades mer i hemmen förr och den tiden finns inte beaktad. Att tvätta, städa, laga mat, värma upp huset med mera var betydligt mer arbetsdrygt förr, när det mesta gjordes för hand och vatten skulle bäras in och ut.

Men vi arbetar och frågan är varför? Det enkla svaret är för pengar. Det kostar att leva och bo. Ju mer pengar vi har, desto mer kostar det. Vi höjer vår levnadsstandard i takt med att vi har råd. Vi blir rikare och lyckligare.
Fast lyckligare blir vi inte egentligen. Kari Nars har granskat olika utredningar om lycka och kommer till att lyckan ökar med mera pengar så länge vi inte har till livets nödtorft. Men den som förtjänar 1 miljon per år blir inte dubbelt lyckligare om lönen höjs till 2 miljoner.
Soininvaara för motsvarande resonemang i förhållandet arbete – tid. Från år 2002 till år 2005 ökade finländarnas realinkomster med 9 procent. Har någon märkt det, undrar han. Om man istället hade förkortat arbetstiden så kunde vi ha 4 veckor längre semester per år. Det skulle märkas! (Men i praktiken skulle det betyda att vi halkar efter andra länder i utvecklingen och då går det sämre igen.)
Men inte heller ökad ledig tid ger alltid ökad lycka i samma grad. För lycka krävs sällskap. Om jag klarar mig bra ekonomiskt genom att arbeta deltid medan alla mina vänner måste arbeta heltid, då ger den ökade fritiden ett väldigt lågt mått av extra lycka.
Också detta finns det forskningsresultat på. USA är rikare än länderna i Västeuropa beroende på att man arbetar betydligt mera där. Men européerna är lyckligare. Forskarna antyder försiktigt att detta kan bero på att man i Europa har en bättre balans mellan arbete och fritid.
Att man i Europa har kortare arbetstid beror på att facken har lyckats driva igenom detta i lagstiftningen. Motivet var inte att man ville öka folks lycka utan minska arbetslösheten. Men kortare arbetstid ger inte fler jobb.
Så den ökade lycka vi upplever till följd av mera fritid kom till av en slump. En lycklig slump.

Eurofounds utredning, Soininvaara och Nars har mycket mer än detta att komma med. Men det kan vara bra ibland i semestertider att fundera också på de här sidorna av saken. Ofta nog är vi alltför upptagna med att förtjäna pengar för att hinna vara lyckliga.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax