DELA

Omöjligt uppdrag för Sandell i Jomalas lekstuga

Jomala tappar sin driftiga och omtyckta kommundirektör mitt i kommunens mest intensiva utvecklingsfas. Det är dags för kommunens politiker att se sig själva i spegeln.
Maxingebråket börjar, äntligen, lida mot sitt slut. Turerna i den tragikomiska farsen har fått också den skickligaste orienterare att tappa riktningen. Och nu tappar också Jomala kommun sin direktör.
I det balanserade pressmeddelandet som Carolina Sandell skickade ut sent på tisdagseftermiddagen går att utläsa både frustration och besvikelse över hur de folkvalda i kommunen hanterat sina anställda och därigenom försatt Sandell i en ohållbar situation. Att hon väljer att kliva av är fullt förståeligt. Att hon måste komma till det beslutet är desto mer oförklarligt.

Anledningen till att Ålands mest utvecklingsintensiva kommun nu tappar en driftig, framåt och omtyckt högsta tjänsteman är att politikerna inte kunnat skilja på roller. Svinhuggen kring tillståndsbråket i Maxinge liknar mest av allt en fars. Från alla håll har tjänstemännen, främst då Sandell och tekniske chefen Michael Lindbäck, fått utstå attacker.
I förra veckan kom Ålands förvaltningsdomstols beslut gällande Maxingebråket, och det var svidande kritik mot främst politikerna i Jomala. En hel rad beslut fattade av byggnadsnämnden upphävdes – en bakläxa som borde svida.
Däremot delade domstolen ut beröm – till tjänstemännen. Sandell och Lindbäck hade skött affären på rätt sätt.
Ändå är det Sandell som avgår.

Det framstår allt tydligare att det är politiska viljor att få till stånd ett stort köpcentrum i Jomala som fått styra beslutsgången. Inte lagar. Inte regler.
Det framstår allt tydligare att politiker inte kunnat hålla sig till de regelböcker som de är satta att förvalta, utan i stället vill låta ändamålen helga medlen.
Det framstår allt tydligare att Jomalapolitiken är en lekstuga. Och där passar inte tjänstemän som följer de föreskrifter som finns in.

Det är också märkligt att två av de mest högljudda kritikerna till tekniske chefen, och därmed också dennes chef, kommundirektören, inte tar mössan i vacker hand och tonar ned sin retorik efter den svidande kritiken från ÅFD. Anders Eriksson (Åf) går tvärt om till attack när han till tidningen Åland säger ”som jag har upplevt det har hon inte kunnat hantera Michael Lindbäck”. ÅDF har en annan uppfattning, men lagar och regler är som sagt satta i andra rummet. Kommunen ska utvecklas!
Även Fredrik Karlström (Ob), som skrivit brev i frågan trots att han sitter på minst tre stolar – fullmäktigeledamot i Jomala, landskapets näringsminister och dessutom med familjeintressen i ett av Maxinges företag – torde insett sin jävssituation och hållit tyst tycker att det är helt okej med Sandells avgång.
Minister Karlström menar att han inte är rädd för förändring. Det borde han vara. För om det är de folkvaldas inställning att en kommun ska skötas på det sätt som politikerna i Jomala skött Maxingebråket kommer mycket att förändras i vårt samhälle.
Inte bara att kommunerna tappar duktiga högre tjänstemän när de offras på ändamålets altare.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax