DELA

Ny teknik måste föregås av utbildning

Nya grejer i sig kan vara bara onödiga, men om det är nya grejer med en plan kan det vara hur bra som helst.
När jag gick i Vestersundsby skola i Jakobstad på 1970-talet fick man sudda ut namnet på den elev som haft läroboken före man själv fick den. I de flesta ämnen användes böckerna av flera årskullar elever innan de föll isär av utmattning. Så gör man fortfarande i de flesta skolor på Åland, kanske alla. Det som går att använda igen, används igen.
Problemet är att läroböcker utvecklas och förändras, att nya läroplaner ställer nya krav och framför allt att världen runt skolan snurrar allt snabbare runt. Världen utanför är i allt högre grad digitaliserad och datoriserad. Tycker man att våra elever ska hänga med i den nya världen, och tycker man att den kan erbjuda bättre och effektivare sätt att lära sig så måste naturligtvis även pedagogiken och arbetsmedlen förändras.

Många har redan reagerat, och många fler kommer säkert att göra det, på att Godby högstadieskola köpt in 30 Ipads till lärarna i skolan. Det kan vara ett kolossalt och tanklöst slöseri med pengar.
Det kan också vara det smartaste man gjort på länge, blott själva inköpet inte är det enda man gör.

Skolan står och faller med sina lärare. Den är så dålig som de sämsta lärarna, och så bra som de bästa. Vill vi, föräldrar, skattebetalare och samhällsmedborgare att skolan ska utvecklas och fortsätta ge eleverna rätt verktyg och kunskaper för framtiden, så måste våra lärare utbildas, utrustas och uppskattas efter förtjänst.
Att dela ut datorer till elever utan att först se till att lärarna kan, vet och vill utnyttja den potentialen i undervisningen är helt meningslöst. De senaste åren inbesparingar har gjort att man prioritetat bort en av de viktigaste saker som finns, fortbildningen för lärare.

Om något ska göras för att utveckla den datoriserade undervisningen och datoranvändningen i skolorna, så vore det att både på på kommunal och landskapsnivå göra en massiv utbildningsinsats bland lärare på alla nivåer. Om man sedan efter moget övervägande kommer till att det är just en Ipad som är svaret, då är kostnaden rimlig. Det är fullt möjligt att det är en läsplatta vi så småningom ska dela ut till varje elev, en platta där alla skolböcker finns i en och samma produkt, och där förnyelsen av skolmaterialet sker kontinuerligt.
Man kanske hade tänkt efter ordentligt i Godby? Hoppas det.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax