DELA
Foto: Stefan Öhberg
Som individer kan vi såklart fortsätta peppa och heja på varandra för att vi ska må bättre.. Men från landskapshåll efterlyses mindre glansigt papper och mer åtgärder.

Motionsmål i uppförsbacke

Räcker det med information om rekommendationer, Heja-rop på planscher och hurtiga klipp i sociala medier för att vända trenden och sätta ålänningarna i rörelse och i förlängningen att må bättre? Knappast. Landskapsregeringen sitter ju redan på ett helt paket med andra åtgärder, så nu gäller det att snabbt ta nästa steg för att få till en ordentlig start.

Åland har högst medellivslängd i Finland, de åländska kvinnorna lever till och med längst av alla i hela Norden, och inget tyder på att den trenden är på väg att vända.

Men samtidigt som vi lever allt längre mår vi allt sämre, det kan man utläsa av den relativt färska folkhälsostrategin för Åland.

Det här vill landskapsregeringen råda bot på och sjösatte nyligen sitt ”Åtgärdspaket 2023–2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningarna i Folkhälsostrategi för Åland 2023–2030”.

Med paketet vill man omsätta ord till handling och där listas hot mot vår hälsa men också lösningar. Och det är lösningarna som landskapet vill att vi, privatpersoner, företag och myndigheter, ska gå in för. Först ut är en informationskampanj som går under namnet Heja.

– Bli en del av Ålands hälsorevolution, sade social- och hälsovårdsministern Arsim Zekaj (S) när kampanjen presenterades för pressen i fredags, och riktade sig till alla ålänningar.

Vi har alltså ett tydligt problem här på Åland. En klar majoritet av ålänningarna, från barn till åldringar, rör på sig betydligt mindre än vad som rekommenderas och vi är till och med sämre än Finland som helhet. Många ålänningar har också det som kallas ”bristfälliga matvanor” och det syns trender av ökande obesitas, alltså fetma, i olika åldersgrupper. En av fem vuxna har obesitas och hos barn i åldern 13 – 16 år gäller det samma för 10 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna.

Den här statistiken är på intet sätt unik för Åland. Häromdagen rapporterade Dagens Nyheter om ”ett dystert rekord”. Av jordens åtta miljarder människor uppskattas nu en miljard lida av kraftig övervikt. Antalet ska ha flerdubblats på bara några decennier, enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Där slår man också fast att utvecklingen är mest dramatisk bland barn och ungdomar.

Vi mår alltså allt sämre även i unga år, med alla problem och lidandet det innebär, och vi kostar därtill samhället allt mer. I åtgärdspaketet slår landskapsregeingen själv fast att ”omfattande åtgärder behövs snarast för att förbättra dessa levnadsvanor” eftersom ”för samhället leder fysisk inaktivitet och stillasittande till en hög ekonomisk börda.”

Av flera skäl behöver Åland alltså vända trenden, och det snabbt. Ökad kunskap bland gemene man är förstås alltid bra, men nu behövs mer än Heja-rop på glansigt papper.

I samband med presentationen av själva folkhälsotrategin, hösten 2023, konstaterande till och med de då närvarande landskapsrepresentanterna själva att om man verkligen vill förbättra folkhälsan räcker det inte med informationskampanjer, utan att det krävs ”riktigt modiga politiska beslut”.

Och det finns potential där i det nya paketet. Konkreta åtgärder att genast ta sig an, som verkligen kan göra skillnad i både stort och smått.

Där i listan finns till exempel en helt ny lag, som säkerställer tillgång till fritidsaktiviteter för alla barn och unga, införandet av fritidspeng, så att alla barn ska ha den ekonomiska möjligheten att ta del av aktiviteter, fokus på offentliga måltider i alla dess olika former, potentiella samarbeten med tunga aktörer som exempelvis Karolinska institutet och Ätstörningscentrum i Finland, hjälp för familjer att minska skärmtiden, motion utskriven ”på recept” av vården och certifieringar av butiker som väljer att lyfta hälsosam och klimatsmart mat.

Som individer kan vi såklart fortsätta peppa och heja på varandra. Men från landskapshåll är det nog inte fler informationskampanjer som behövs, utan just det man själva efterlyste: Modiga politiska beslut.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp